University of Amsterdam CREATE
ONSTAGE
Online Datasystem of Theatre in Amsterdam from the Golden Age to Today

Internal id: 14813
Venue: Schouwburg
Place: Amsterdam
Performances:
  1. Eeuwfeest bij den Aanvang der Negentiende Eeuw, Zinnebeeldige Voorstelling
  2. De Bedrogen Officier, Blijspel.
Revenue: (0)
Notes: