University of Amsterdam CREATE
ONSTAGE
Online Datasystem of Theatre in Amsterdam from the Golden Age to Today

Internal id: 14800
Venue: Schouwburg
Place: Amsterdam
Performances:
  1. *DE JALOERSCHE TEGENS DANK, Tooneelspel
  2. *EEUWFEEST BIJ DEN AANVANG DER NEGENTIENDE EEUW, Zinnebeeldige Voorstelling
Revenue: (0)
Notes: