University of Amsterdam CREATE
ONSTAGE
Online Datasystem of Theatre in Amsterdam from the Golden Age to Today

Internal id: 14757
Venue: Schouwburg
Place: Amsterdam
Performances:
  1. Oldenbarnenveld, Treurspel.
  2. *DE AFTOGT DER ENGELSCHEN EN RUSSEN VAN DE BATAAFSCHE KUST, Tooneelspel met Zang en Dans
Revenue: (0)
Notes:
    Nationaal feest