University of Amsterdam CREATE
ONSTAGE
Online Datasystem of Theatre in Amsterdam from the Golden Age to Today

Internal id: 14439
Venue: Schouwburg
Place: Amsterdam
Performances:
  1. *DE ZONNEMAAGD, Tooneelspel
  2. De Morgenstond, of de klompen verloren in de sneeuw, Pantomime.
Revenue: (0)
Notes: