University of Amsterdam CREATE
ONSTAGE
Online Datasystem of Theatre in Amsterdam from the Golden Age to Today

Internal id: 13478
Venue: Schouwburg
Place: Amsterdam
Performances:
  1. De Glorieus, Tooneelspel.
  2. Ballet.
  3. Het Onbesturve Weeuwtje, Blijspel.
Revenue: (0)
Notes: