University of Amsterdam CREATE
ONSTAGE
Online Datasystem of Theatre in Amsterdam from the Golden Age to the present

Internal id: 11926
Venue: Schouwburg
Place: Amsterdam
Performances:
  1. De ingebeelde zieke en Promotie
  2. ballet
  3. Het Franeker studentenleven
Revenue: 348:14:0 (348.7) guilders
Notes: