University of Amsterdam CREATE
ONSTAGE
Online Datasystem of Theatre in Amsterdam from the Golden Age to Today

Internal id: 11632
Venue: Schouwburg
Place: Amsterdam
Performances:
  1. Zaire
  2. Het feest of de jaloezie van het serail, groot ballet
  3. Het onbesturven weeuwtje
Revenue: 718:02 (0)
Notes: