University of Amsterdam CREATE
ONSTAGE
Online Datasystem of Theatre in Amsterdam from the Golden Age to Today

Internal id: 10871
Venue: Schouwburg
Place: Amsterdam
Performances:
  1. De ingebeelde zieke, met deszelfs promotie
  2. Het orakel
Revenue: 0:0:0 (0)
Notes:
  1. Biljet over 'Het orakel': “Vercierd met Zang en Dans, en verandering van Tooneelen. Waar in de Rol van ALCINDOR door het Zoontje van Juffr. BOUHON; en die van LUCINDE door het Dogtertje van Monsr. VAN DER STEL, zal gespeelt worden”