University of Amsterdam CREATE
ONSTAGE
Online Datasystem of Theatre in Amsterdam from the Golden Age to Today

Internal id: 10339
Venue: Schouwburg
Place: Amsterdam
Performances:
  1. Raton et Rosette
  2. Les ensorcelés
Revenue: 0:0:0 (0)
Notes:
  1. Dit was een benefietvoorstelling
  2. Programma aangekondigd op biljet voor 5 mei 1760: “Op Dingsdag den 6den May 1760 zal ten Voordeelen van de Kinderen van Monsr. FREDERIK, Vertoond worden. De OPERAS. RATON en ROSETTE, AVEUX INDISCRETS. EN LES ENSORCELES”; zie ook 'Dankzegging [...] door de Kinderen' 1760; Amsterdamse Courant 3-5-1760: “Aanstaande Dingsdag zullen de Kinderen van Sr. Frederick, voor de laatste maal (ten haaren voordeele) op de Amsteldamsche Schouwburg vertoonen RATON ROSETTE, en na het zelve LES AVEUX INDISCRETS AVEC LES ENSORCELEES. Voorts eene nieuwe PANTOMIME”