University of Amsterdam CREATE
ONSTAGE
Online Datasystem of Theatre in Amsterdam from the Golden Age to Today

Internal id: 10213
Venue: Schouwburg
Place: Amsterdam
Performances:
  1. La servante maitresse
  2. Bajocco et Serpilla
Revenue: 0:0:0 (0)
Notes:
  1. Van de programmering tussen juli 1754 t/m juli 1759 zijn boekhouding noch biljetten bewaard gebleven. Het hier gegeven repertoire bestaat vooral uit gegevens uit Corvers 'Tooneel-aantekeningen' aangevuld met enkele toevallige vondsten, en is natuurlijk maar een fractie van het geheel
  2. Programmering uit AC 6-2-1759: “Operas Comiques” (advertentie van F. Changuion en E. van Harrevelt, boekverkopers). Troep onbekend; misschien de kinderen van Monsr. Frederik? (zie noot bij 13 februari 1759)