University of Amsterdam CREATE
ONSTAGE
Online Datasystem of Theatre in Amsterdam from the Golden Age to Today

De vertraagde film, een gedanst, gezongen en gesproken drama in drie bedrijven

Year:

Language: nl

Author: Teirlinck, Herman

Printed editions

Performances