University of Amsterdam CREATE
ONSTAGE
Online Datasystem of Theatre in Amsterdam in the Golden Age

Lingua ofte strijd tusschen de tong en de vyf sinnen, om heerschappy

Year: 1648

Language: nl

Author: Bosch, Lambert van den

Printed editions

Performances