University of Amsterdam CREATE
ONSTAGE
Online Datasystem of Theatre in Amsterdam in the Golden Age

Dormont und Julie

Year: 1777

Language: de

Author: unknown

Translated as: Dormont en Julia, of De beloonde huwlijksliefde. Tooneelspel (1780)

Printed editions

Performances