University of Amsterdam CREATE
ONSTAGE
Online Datasystem of Theatre in Amsterdam in the Golden Age

Het gevaarvol kasteel, of De Woestyn in Polen. Tooneelspel

Year: 1810

Language: nl

Author: Fallée, Benrard Anthoine

Printed editions

Performances

1810-11-14SchouwburgAmsterdamDetails
1810-11-19SchouwburgAmsterdamDetails
1810-11-21SchouwburgAmsterdamDetails
1810-11-24SchouwburgAmsterdamDetails
1811-09-08SchouwburgAmsterdamDetails