Amsterdam Centre for the Study of the Golden Age
ECARTICO
Linking cultural industries in the early modern Low Countries, ca. 1475 - ca. 1725

Pieter van den Abeele II, alias: van Abelen

Gender:male
Born:Amsterdam baptized on
Died:Amsterdam
Father:Pieter van den Abeele I, alias: van Abelen (ca. 1608 - 1684)
Mother:Catharina de Boudoes, alias: Trijntje de Boudous, Catryne de Bedoux of Baudous (1620 - 1662)

Marriages:

Children:

Occupation(s):

Occupational address(es):

Attributes

Category Attribute Value Date startDate end
No attributes defined

Relations

Relation Modifier Date startDate end
Education and training
pupil of Juriaen Poolprobably
Friendship
baptism was witnessed by Heijltje Jacobs, alias: Heiltje / Helena Jacobs Heijn

References

External biographical records

Secondary sources

  1. Citroen, K.A., Amsterdamse zilversmeden en hun merken, Amsterdam: Noord-Hollandsche Uitgeversmaatschappij (1975).
  2. De Roever, N., 'Losse aanteekeningen betreffende Amsterdamsche graveurs. Tweede vervolg', Archief voor Nederlandsche Kunstgeschiedenis 3 (1880-1881), pp. 221-225, 224.
  3. De Vries Azn., A.D., 'Biografische aanteekeningen, betreffende voornamelijk Amsterdamsche schilders, plaatsnijders, enz. en hunne verwanten', Oud-Holland 3 (1885), pp. 55-80, 135-160, 223-240, 303-312, 57.
  4. Groenendijk, Pieter, Beknopt biografisch lexicon van Zuid- en Noord-Nederlandse schilders, graveurs, glasschilders, tapijtwevers et cetera van ca. 1350 tot ca. 1720, Leiden: Primavera (2008).
  5. Meißner, Günter, Allgemeines Künstler-Lexikon: die bildenden Künstler aller Zeiten und Völker, Teil 1, München-Leipzig: Saur (1992).
  6. Molhuysen, P.C., Blok, P.J., Knappert, L. & Kossmann, F.K.H. (eds.) Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek (10 vols.), Leiden: A.W. Sijthoff (1911-1937), volume 1: 11.