Amsterdam Centre for the Study of the Golden Age
ECARTICO
Linking cultural industries in the early modern Low Countries, ca. 1475 - ca. 1725

Romeyn de Hooghe

Name:Romeyn de Hooghe
Gender:male
Born:Amsterdam baptized on
Died:Haarlem buried on
Father:Romeyn de Hooghe (1620 - 1664)
Mother:Susanne Gerarts (1619 - 1673)

Marriages:

Children:

Occupation(s):

Occupational address(es):

Attributes

Category Attribute Value Date startDate end
Religion DenominationReformed0000-00-00 0000-00-00
Subject of painting Allegorieallegorieën0000-00-00 0000-00-00
Subject of painting Geografie en cosmografietopografische afbeeldingen0000-00-00 0000-00-00
Subject of painting Geografie en cosmografiegeografische kaarten0000-00-00 0000-00-00
Subject of painting Historiehistoriestukken0000-00-00 0000-00-00
Subject of painting Illustratieillustraties0000-00-00 0000-00-00

Relations

Relation Modifier Date startDate end
Artistic
bought painting(s) from Pieter Fris, alias: Pieter Frits
collaborated with David Reerigh, alias: Rerigh
collaborated with Alexander Reerigh
collaborated with Govert Bidloo
worked under commission for Pieter de Graeff
worked under commission for Willem van Oranje-Nassau III, alias: Willem III
worked under commission for Nicolas Chevalier
Business
has business relation with Paulus Tamesius, alias: Tamesz
Education and training
master of Coenraet Deckercertain
master of Jacques Harrewyn, alias: Jacobus Harrewijncertain
master of Frans Harrewyncertain
master of Lourens Scherm, alias: Lorenz Schermcertain
master of Johannes de Ramprobably
master of Philibert Bouttats III, alias: Philibertus / Filibertcertain
master of Aernout Nachtegael, alias: Arnold Nachtegaalcertain
master of Adriaen Schoonebeek, alias: Адриан Шхонбекcertain
Housing
sold a house to Johannes Uijtermeer

References

External biographical records

Primary sources

 1. Stadsarchief Amsterdam, Amsterdam: DTB-registers (toegangsnummer 5001).
 2. Stadsarchief Amsterdam, Amsterdam: Transportakten voor 1811, (6-5-1687).

Secondary sources

 1. Bredius, A., 'Losse aanteekeningen omtrent Hollandsche plaatsnijders', Archief voor Nederlandsche kunstgeschiedenis 7 (1888-1890), pp. 245-279, 249.
 2. Buijsen, E. (ed.) Haagse schilders in de Gouden Eeuw : het Hoogsteder Lexicon van alle schilders werkzaam in Den Haag 1600-1700, Den Haag: Kunsthandel Hoogsteder & Hoogsteder; Zwolle: Waanders (1998).
 3. De Vries, Sandra (ed.) De zestiende- en zeventiende-eeuwse schilderijen van het Stedelijk Museum Alkmaar, Alkmaar: Stedelijk Museum; Zwolle: Waanders (1997).
 4. Donkersloot-De Vrij, Marijke, Repertorium van Nederlandse kaartmakers 1500-1900, Utrecht: s.n. (2003). <URL: http://www.maphist.nl/Repertorium_van_Nederlandse_kaartmakers.pdf>.
 5. Driessen van het Reve, Jozien J., 'Hoe Nicolaas Bidloo (1673/4-1735) de medische cultuur van Amsterdam naar Moskou bracht', Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman 34 (2011), pp. 5-19. <URL: https://www.dbnl.org/tekst/_med009201101_01/_med009201101_01_0003.php>, 16.
 6. Fock, C.W., Het stempel van de bewoner, Leiden: Universiteit Leiden (2007), 10-11, 20.
 7. Groenendijk, Pieter, Beknopt biografisch lexicon van Zuid- en Noord-Nederlandse schilders, graveurs, glasschilders, tapijtwevers et cetera van ca. 1350 tot ca. 1720, Leiden: Primavera (2008).
 8. Haas, Anna de, 'Commissaris van zijne majesteit en mikpunt in faamrovende paskwillen: een biografische schets', in: Nierop, Henk van (ed.) Romeyn de Hooghe: de verbeelding van de late Gouden Eeuw, Zwolle: Waanders (2008), pp. 12-27.
 9. Kleerkooper, M.M. & Van Stockum, W.P., De boekhandel te Amsterdam voornamelijk in de 17e eeuw: biographische en geschiedkundige aanteekeningen (2 vols.), [Bijdragen tot de geschiedenis van den Nederlandschen boekhandel 10], ’s-Gravenhage: Nijhoff (1914), volume 1: 273.
 10. Landwehr, John, Romeyn de Hooghe (1645-1708) as book illustrator: a bibliography, Amsterdam: Van Gendt; New York: Abner Schram (1970).
 11. Levert, Stephanie, "Étrangers, mais habitués en cette ville de Paris". Les artistes néerlandais à Paris (1550-1700) : une prosopographie, Paris: s.n. (2017), (Proefschrift Universiteit Utrecht).
 12. Luijt, Janjaap, ''La librairie s'accorde assez bien avec mon autre négoces'. Nicolas Chevalier: verzamelaar, boekdrukker en penningmaker', Jaarboek Oud-Utrecht(2013), pp. 95-116, 99-100.
 13. Miedema, Hessel, De archiefbescheiden van het St. Lukasgilde te Haarlem, 1497-1798, Alphen aan den Rijn: Canaletto (1980).
 14. Thieme, Ulrich & Becker, Felix, Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart, Band 17, Leipzig: Engelmann (1924), 458-461.
 15. Turner, Jane (ed.) The dictionary of art (34 vols.), London: Macmillan; New York: Grove (1996).
 16. Van Nierop, Henk, Life of Romeyn de Hooghe 1645-1708: prints, pamphlets, and politics in the Dutch Golden Age, Amsterdam: Amsterdam University Press (2018).
 17. Van der Willigen Pz, A., Les artistes de Harlem. Notices historiques avec un précis sur la gilde de St. Luc, La Haye: Mart. Nijhoff (1870).
 18. Waller, F.G., Biographisch woordenboek van Noord Nederlandsche graveurs, 's-Gravenhage: Martinus Nijhoff (1938). <URL: https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMKB06:000001910>.

Metadata

Last update: