Amsterdam Centre for the Study of the Golden Age
ECARTICO
Linking cultural industries in the early modern Low Countries, ca. 1475 - ca. 1725

Frans Floris I

Name variants:Frans de Vriendt
Gender:male
Born:Antwerpen between and
Died:Antwerpen
Father:Cornelis Floris I (1485 - 1538)
Mother:Margaretha Goos (? - ?)

Marriages:

Children:

Occupation(s):

Occupational address(es):

Attributes

Category Attribute Value Date startDate end
Subject of painting Historiehistoriestukken0000-00-00 0000-00-00
Subject of painting Portretportretten0000-00-00 0000-00-00

Relations

Relation Modifier Date startDate end
Education and training
master of Symon Jansz. Kiescertain
master of Jeronimus van Vissenaken, alias: Jeroomcertain
master of Hendrick van Cleef III, alias: Hendricus Clivensiscertain
master of Lucas de Heere, alias: Lucas d' Heerecertain
master of Benjamin Sammelingcertain
master of Joos Cornelisz. de Beer, alias: Joost of Jozef van de Beercertain
master of Lambrecht Aertsen Ryckaertsone, alias: NN Aertsz. | Lambert Rijck Aertsz | Lambrecht Ryckx | Lambert Rijckxcertain
master of Anthonie van Blocklandt van Montfoortcertain
master of Crispyn van den Broeck, alias: Crispiaen / Chrétien / Kerstiaen Paludanuscertain
master of Hendrick van den Broeck, alias: Errico van Mechelencertain
master of Loys van Brussel, alias: Louis van Brusselcertain
master of Maerten van Cleef I, alias: Marten van Clevecertain
master of Claes Jansz. Clock, alias: Nicolaescertain
master of Steven van Croonenborgcertain
master of Hans Dalemancertain
master of Jan Gerrits (van) Deyscertain
master of Ambrosius Francken Icertain
master of Hieronymus Francken I, alias: Jan van Herenthalscertain
master of Damiaan van der Goudecertain
master of Aper Fransz. van der Hoeven, alias: Apert Francen van der Houvencertain
master of Dirick van der Laencertain
master of Herman van der Mastcertain
master of Frans Jansz Menton, alias: François Mentoncertain
master of Frans Mostaertcertain
master of Gillis Mostaertcertain
master of Lambert van Noort, alias: Lambrecht van Oortcertain
master of Frans Pourbus Icertain
master of Maerten de Vos, alias: Marten de Voscertain
master of Thomas van Zierikzeecertain
master of Thomas van Coelencertain
master of Evert van Amersfoortcertain
master of Joris Boba, alias: Georges Boba | Georges Bombarre / Bonbarrecertain
master of Joris van Straeten, alias: Joris van Gent | George van der Straeten; Jorge de la Rúacertain
master of Isaac Claesz. van Swanenburgh, alias: Isaac Nicolai van Swanenburghcertain
master of Johan Langecertain
master of Hans de Mayer, alias: Jan de Maijercertain
master of Frans Francken Icertain
pupil of Lambert Lombardcertain

References

External biographical records

Primary sources

  1. Rombouts, Ph. & Van Lerius, Th., De Liggeren en andere historische archieven der Antwerpsche Sint Lucasgilde onder de zinspreuk: Wt ionsten versaemt (2 vols.), Antwerpen: Baggerman; ’s Gravenhage: Nijhoff (1864-1876), volume 1: 137, 170, 191, 216 & 237.
  2. Van Mander, Carel, Het Schilder-Boeck waer in voor eerst de leerlustighe iueght den grondt der edel vry schilderconst in verscheyden deelen wort voorghedraghen, Haarlem: Paschier van Wesbusch (1604), (facsimile reprint Davaco: Utrecht, 1969). <URL: http://www.dbnl.org/tekst/mand001schi01_01/>.

Secondary sources

  1. Commissie voor het Nationaal Biografisch Woordenboek, Nationaal biografisch woordenboek (20 vols.), Brussel: Paleis der Academiën (1964-2011). <URL: http://www.historici.nl/retroboeken/nbwv/>.
  2. Groenendijk, Pieter, Beknopt biografisch lexicon van Zuid- en Noord-Nederlandse schilders, graveurs, glasschilders, tapijtwevers et cetera van ca. 1350 tot ca. 1720, Leiden: Primavera (2008).
  3. Guépin, J.P., ' Hercules belegerd door de Pygmeeën, schilderijen van Jan van Scorel en Frans Floris naar een Icon van Philostratus', Oud Holland 102 (1988), pp. 155-172.
  4. Göbel, Heinrich, Wandteppiche (3 vols.), Leipzig: Von Klinkhart & Biermann (1923-1934).
  5. Meißner, Günter, Allgemeines Künstler-Lexikon: die bildenden Künstler aller Zeiten und Völker, Teil 41, München-Leipzig: Saur (2004).
  6. Thieme, Ulrich & Becker, Felix, Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart, Band 12, Leipzig: Engelmann (1916).
  7. Turner, Jane (ed.) The dictionary of art (34 vols.), London: Macmillan; New York: Grove (1996).
  8. Van der Boom, Anton, Monumentale Glasschilderkunst in Nederland, 's-Gravenhage :  Nijhoff (1940).

Metadata

Last update: